Turid Vaagen

Psykolog

Jeg har min psykologutdanning fra UiO.

Har videreutdanning både innen psykodynamisk og kognitiv terapi samt veiledning mv.

Jeg har langvarig klinisk erfaring fra arbeid innen Psykisk helsevern, bla DPS.

Siden 2005 har jeg arbeidet heltid som avtalespesialist med opptaksområde fra Nordre Aker og Sagene bydeler.

Det har vært stor etterspørsel etter kognitiv terapi, inkludert mindfulness, så jeg har høstet mye erfaring med dette de senere år. Jeg har utarbeidet et eget opplegg for angstmestring.

Jeg avsluttet min avtalepraksis ved utgangen av året 2018.

I tillegg til annen virksomhet, skal jeg nå fremover arbeide som klinisk psykolog to dager pr uke (mandager og onsdager) her på Sareptas Hus. Denne ordningen har kommet i stand på forespørsel fra noen klienter.

Prisen er satt til kr. 500,- pr time.

Jeg har mulighet for å ta imot noen nye!

Henvendelse pr. epost, tlf eller brev.

Epost: tvaagen.psyk@gmail.com

Tlf: 47827296

Kontoradresse: Carl Grøndahls vei 1, 0871 Oslo.

Kontakt Turid:

47827296
tvaagen.psyk@gmail.com

© 2019 by Sareptas Hus

Carl Grøndals vei 1, 0871 OSLO

  • Facebook Clean