Rosenmetoden

 

Hva er rosenmetoden?

Følelser vi av forskjellige grunner ikke har kunnet gi uttrykk for, har vi måttet holde tilbake i kroppen i form av spente muskler. Dette fører over tid til kroniske muskelspenninger. Rosenmetoden går ut på at tereapeuten kontakter muskelspenningene med en myk, respektfull og direkte berøring. Med sine hender og sitt nærvær, lytter tereapeuten til kroppen og dens signaler. Tereapeuten følger klientens prosess med berøring og med ord. Dette åpner for muligheten til avspenning, pusten blir dypere og ubevisste følelser, minner og holdningsmønstre kan bli bevisste.

 

Dette er et alternativ for deg som:

  • Går rundt med spente og verkende muskler

  • Har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag

  • Føler deg trøtt uten å forstå hvorfor

  • Vil oppnå større selvinnsikt

  • Vil oppnå større kroppsbevissthet

  • Søker fysisk, følelsesmessig og åndelig utvikling

  • Ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi

 

Hvem tilbyr behandling med Rosenmetoden på Sarepas hus?

Trude Sellæg

© 2019 by Sareptas Hus

Carl Grøndals vei 1, 0871 OSLO

  • Facebook Clean