Alternativ behandling gir redusert dødeligehet

 

De som får alternativ behandling koster samfunnet mindre og lever lenger, i følge en nederlandsk undersøkelse omtalt i Naturterapeuten. *
150 000 personer fra et bredt utvalg av befolkningen deltok i studen. Dataene ble samlet inn fra helseforsikringsselskaper med informasjon om helsekostnader fra bl.a. fastlege, sykehus og legemidler. Opplysninger fra konvensjonelle fastleger ble sammenlignet med data fra fastleger med utdanning i alternative behandlingsmetoder, som tilbød sine pasienter akupunktur, homeopati og antroposofisk medisin. Pasienter i sistnevnte gruppe levde lenger. Færre bivirkninger og mer fornøyde pasienter diskuteres som forklaring. WHO påstår nå at det er så mange fordeler ved alternativ behandling at det må bli enda bedre tilgjengelig for alle mennesker i hele verden.

 

*Kilde: Naturterapeuten, nr 1, 2014

© 2019 by Sareptas Hus

Carl Grøndals vei 1, 0871 OSLO

  • Facebook Clean