Jungiansk terapi

 

Den jungianske terapien er basert på psykologien til den sveitsiske legen Carl Gustav Jung (1875–1961). Han var først og fremst opptatt av den ubevisste delen av psyken, og viste oss hvordan det ubevisste blant annet kommer til uttrykk i drømmer. Jung hevdet at mennesket har en grunnleggende og sterk trang til å være i stadig utvikling. Han betraktet motgang og depresjoner som en naturlig del av livet, og som utgangspunkt for nye utviklingsmuligheter. 

 

Når vi får følelsen av ikke å komme videre i livet, og vi stadig kommer opp i de samme uheldige eller ubehagelige situasjonene, blir vi presset til å se oss om etter bedre løsninger. Erfaring viser at vi ofte har mye ubevisst kunnskap om vårt eget potensial. I den jungianske terapien arbeider vi med symboler som kommer fra det ubevisste i form av indre bilder, drømmer og fantasier. Mye av dette kan virke gåtefullt og vanskelig å forstå, og ingen kan gi noe entydig svar på hva symbolene kan bety. Men i samtalen mellom terapeut og klient kan klienten få en nærmere forståelse av hvordan symbolene kan vise både den symbolske bakgrunnen for aktuelle problemer og potensial for videreutvikling. Klienten lærer å forholde seg til materialet fra det ubevisste, og å løsrive seg fra destruktive mønstre.

 

Noen går i jungiansk terapi fordi de er spesielt opptatt av drømmer, og ønsker å få hjelp til å forholde seg konstruktivt til drømmene. Men det er ingen betingelse at man husker drømmene sine. I terapien arbeider vi alltid med klientens aktuelle livssituasjon. 

Jungiansk terapi passer for den som

- ønsker å få en bedre forståelse av sin livssituasjon

- ønsker å utvikle mer av sitt potensial

- sliter med depresjon og lav selvfølelse

- strever med sitt forhold til andre mennesker

- sitter fast i destruktive mønstre

 

En konsultasjon varer i 60 minutter.

 

Hvem tilbyr Jungiansk terapi på Sareptas Hus?
Helle Helseth

 

© 2019 by Sareptas Hus

Carl Grøndals vei 1, 0871 OSLO

  • Facebook Clean