Fakta om homeopati fra verden rundt

 

Homeopati er utbredt over store deler av verden. I mange land er det og sidestilt med skolemedisin, og er den mest benyttede komplimentærmedisinske behandlingsformen i mange land.

 

I Frankrike for eksempel, så bruker 1/3 av de allmennpraktiserende legene homeopatiske medisiner. Det vil si ca 18.000 leger!

I EU bruker ca 22 % av befolkningen homeopatisk medisin.

I Storbritania er homeopati en del av det offentlig helsesystemet, og de har 5 homeopatiske sykehus. Det britiske kongehuset har i en lang årrekke brukt homeopati.

I Tyskland er alle homeopater offentlig godkjente.

India er et av landene i verden homeopati kanskje er mest utbredt, med over 130.000 registrerte homeopater og hele 180 homeopatiske sykehus.

 

I Danmark har mellom 60 og 80 % av brukerne erfart positiv effekt av behandling med homeopati, mot det problemet det hadde søkt behandling for.

 

Homeopati brukes over hele verden, og vi ser ofte at det brukes på andre måter og igjennom andre systemer enn det det gjør i Norge.


Dette er et utklipp av informasjon fra Norske Homeopaters Landsforbund, hvis du vil lese hele artikkelen, trykk her!

 

© 2019 by Sareptas Hus

Carl Grøndals vei 1, 0871 OSLO

  • Facebook Clean