Anne Cecilie Larsen

Psykologspesialist

 

Min teoretiske plattform og min praskis som psykologspesialist.

Jeg ble uteksaminert fra embedstudiet i psykologi i 1997 ved Universitetet i Oslo.

 

Hadde min hovedpraksis på Institutt For klinisk sexologi- og terapi. Etter dette jobbet jeg i PP-tjenesten, på Barnevernets Ungdomssenter (BUS), deretter på Ungdomspsykiatrisk Akuttavdeling (OUS).

 

I 2001 begynte jeg som psykolog ved Ryen DPS på Gruppeenheten. Har viderespesialisert meg som psykologspesialist.Denne spesialiseringen omfatter flere fordypningsordninger. Spesialistordningen i regi av Norsk Psykologforening (klinisk voksen) og Affektbevissthetsutdanningen i regi av Jon Monsen.

Etter dette tok jeg videreutdanningsprogrammet innenfor Institutt for Aktiv psykoterapi (IAP) med fordypning ungdom og voksne. Jeg var også med på å etablere gruppebehandlingsutdanning innen IAP.Ved siden av dette tok jeg gruppeutdanningen i Institutt for Gruppeanalyse (IGA) i regi av Norsk Psykologforening.

 

Videre har jeg tatt flere kurs innenfor mentaliseringsterapi (individuelt og gruppe) og videreutdanning innenfor traumeterapi i regi av RVTS; Regionalt Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, med fokus på voksne og barn.Jeg har mest erfaring med individual terapi, utredning og behandling av angst og depresjonsproblematikk, relasjonelle vansker, seksuelle vansker, gruppeterapi, samt veiledning av andre psykologer (individuelt og i grupper).

 

Jobbet på Universistetet i Oslo på Psykologisk Institutt, som veileder av psykologistudenter i hvordan drive gruppebehandling.

 

Alle klienter vil få 60 minutters behandling i stedet for 45 minutter som er vanlig. Jeg jobber med ungdom og voksne.

Du kan se nærmere på min hjemmeside http://psykologannececilie.no

Psykologspesialist Anne Cecilie Larsen

 

Kontakt Anne Cecilie:

annececiliel@hotmail.com

415 24 151

Org. nr: 912 512 428

Postadresse: Borgestadveien 2a, 0875 Oslo

© 2019 by Sareptas Hus

Carl Grøndals vei 1, 0871 OSLO

  • Facebook Clean